Hur sex blir kärlek i Le Plaidoyer d’un fou: Ett genusperspektiv på översättningar av Strindbergs roman

  • Kristina Sjögren Gender Studies, University College London, London, U.K.
Sektion
Författare R-S