Emil i Lönneberga – säregenheter i dialogens översättning till ryska

  • Katerina Schwetz Språk och Litteraturer, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige
Sektion
Författare R-S