Att översätta naturens processer. Hur erfarenheter av skog och skogsbruk representeras i texter av Harry Martinson, Sten Selander och Kerstin Ekman

  • Håkan Sandgren Sektionen för Lärarutbildning, Högskolan Kristianstad, Kristianstad, Sverige
Sektion
Författare R-S