(Post-)Modernist Influences: Pound in Danish Literature

  • Jan Rosiek Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, København S, Danmark
Sektion
Författare R-S