Spöken och visioner översätts till verklighet. Om sinnenas transformation i Strindbergs En blå bok

  • Astrid Regnell Språk-o litteraturcentrum, Lunds universitet, Lund, Sverige
Sektion
Författare R-S