Att skapa likt ur olikt. Hur finsk bunden poesi kan översättas till svenska

  • Torsten Pettersson Litteraturvetenskapliga inst, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Sektion
Författare M-Q