Fra Bridget Jones’s Diary til Nynnes Dagbog. Romance, intertekstualitet og postfeminisme

  • Vibeke Pedersen Institut for nordiske studier og sprogvidenskab, Københavns Universitet, København, Danmark
Sektion
Författare M-Q