Fortellinger om kongen. Transformasjoner av grunnfortellingen om kongen i norske bildebøker

  • Åse Marie Ommundsen Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge
Sektion
Författare M-Q