Tåresønnen. Moderne mannsbiografi i tradisjon fra Augustins Bekjennelser

  • Ingrid Nymoen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge
Sektion
Författare M-Q