Kerstin Ekmans jämtska. i Guds barmhärtighet översatt till tyska av Hedwig M. Binder

  • Ulf Norberg Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige
Sektion
Författare M-Q