Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderskene

  • Bjarne Markussen Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge
Sektion
Författare M-Q