Svenska och lettiska litterära kontakter (1980–2009)

  • Ilona Laha Institutet för jämförande litteraturvetenskap, Daugavpils Universitet, Daugavpils, Lettland
Sektion
Författare J-L