En titt på titlar: Svensk kriminallitteratur i tysk och fransk översättning

  • Alexander Künzli Institut für Übersetzen und Dolmetschen, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, Schweiz
  • Elisabeth Bladh Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
Sektion
Författare J-L