Narkissos hos Gide och Freud; myten i poetik och psykologi

  • Niclas Johansson Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Sektion
Författare J-L