Imitation och översättning. Retorikens roll i framväxten av en folkspråkig nordisk skönlitteratur under renässans och barock

  • Lars-Erik Johansson Inst för kommunikation och information, Högskolan i Skövde, Skövde, Sverige
Sektion
Författare J-L