Dien Logeman-Van der Willigen och Marie Herzfeld. Två kvinnliga kulturförmedlare med olika taktiker

  • Ester Jiresch Skandinaviska språk och kulturer, Universitet Groningen, Groningen, Holland
Sektion
Författare J-L