Subjektets översättning – den självframställande litteraturens politik

  • Peter Henning SOL: Litteraturvetenskap, Lunds universitet, Lund, Sverige
Sektion
Författare D-I