Konvention, tradition och fiktion. Sophia Elisabet Brenner som Sappho

  • Jon Helgason Svenska Akademiens ordboksredaktion, Svenska Akademien, Lund, Sverige
Sektion
Författare D-I