Svensk barnboksexport till Frankrike – trender och anpassning 1989–2009

  • Carina Gosass Inst. för moderna språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  • Charlotte Lindgren Humaniora och Medier, Franska, Dalarna University, Falun, Sverige
Sektion
Författare D-I