Svensk barnboksexport till Frankrike – trender och anpassning 1989–2009

Författare

  • Carina Gosass Inst. för moderna språk, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
  • Charlotte Lindgren Humaniora och Medier, Franska, Dalarna University, Falun, Sverige

Downloads

Nummer

Sektion

Författare D-I