Viklet inn i nettet. Kan samfunnsrelasjonene i Ibsens drama oversettes?

  • Helena Garczynska Department of Scandinavian Studies, University of Gdansk, Gdansk, Polen 
Sektion
Författare D-I