Att översätta sånger är att välja bort

  • Johan Franzon Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, Helsingfors universitet, Finland
Sektion
Författare D-I