Fra roman til film – mediespesifikk gjendiktning Göran Tunströms roman Juloratoriet (1983) og Kjell-Åke Anderssons film Juloratoriet (1996)

  • Arne Engelstad Faculty of Education (Avd. for lærerutdanning), Vestfold University
Sektion
Författare D-I