Den tjeckiska översättningen av Christer Kihlmans Dyre prins i det totalitära Tjeckoslovakien år 1979: mottagande och censur

Författare

  • Jan Dlask Institutionen för lingvistik och fennougristik, Karlsuniversitetet i Prag, Prag 1, Tjeckien

Downloads

Nummer

Sektion

Författare D-I