Den tjeckiska översättningen av Christer Kihlmans Dyre prins i det totalitära Tjeckoslovakien år 1979: mottagande och censur

  • Jan Dlask Institutionen för lingvistik och fennougristik, Karlsuniversitetet i Prag, Prag 1, Tjeckien
Sektion
Författare D-I