Ett dukat bord. Poeten, stoffet och genren i svenskt 1600–1700-tal

  • Anna Cullhed Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Sektion
Författare A-C