I paratextens skugga. En italiensk översättning från 1994 av tre svenska resebrev från 1770-talets Neapel

  • Carla Cariboni Killander Italienska, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Sverige
Sektion
Författare A-C