Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument

Författare

  • Barbro Bredesen Opset Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Downloads

Nummer

Sektion

Författare A-C