När bara det bästa ändå blir för lite – eller när idiomatiken går förbi översättaren

  • Mari Bacquin Språk- och litteraturcentrum, romanska språk, Lund, Sweden
  • Robert Zola Christensen Språk- och litteraturcentrum, Nordiska språk, Lund, Sweden
Sektion
Författare A-C