”tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik” Öyvind Fahlströms översättningsstrategier

Författare

  • Per Bäckström Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige

Downloads

Nummer

Sektion

Författare A-C