”tillinni jipiri riviri killiri birg mid riksmik” Öyvind Fahlströms översättningsstrategier

  • Per Bäckström Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
Sektion
Författare A-C