Översättning mellan svenska och rumänska – några språkliga, stilistiska och kulturella synpunkter

  • Åsa Apelkvist Institutionen för germanistik, Universitetet i Bukarest, Bukarest, Rumänien
Sektion
Författare A-C