Översättning mellan svenska och rumänska – några språkliga, stilistiska och kulturella synpunkter

Författare

  • Åsa Apelkvist Institutionen för germanistik, Universitetet i Bukarest, Bukarest, Rumänien

Downloads

Nummer

Sektion

Författare A-C