Romanen som TV-serie. Medialisering, transformasjon og allegorisering i Jan Kjærstads Forføreren (1993)

  • Per Thomas Andersen Instritutt for lingvistiske og nordiske studioer, Universitetet i Oslo, Oslo, Norway
Sektion
Författare A-C