Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet

Författare

  • Johanna Akujärvi Greek Studies, Lund University, Lund, Sverige

Downloads

Nummer

Sektion

Författare A-C