Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet

  • Johanna Akujärvi Greek Studies, Lund University, Lund, Sverige
Sektion
Författare A-C