Politik som underhållning: skandinavisk populärlitteratur under första världskriget

  • Claes Ahlund Humanistiska fakulteten, Åbo Akademi, Åbo/Turku, Finland
Sektion
Författare A-C