Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen

David Hedlund

Sammanfattning


Individuella genomförandeplaner är en typ av plan på individnivå som blivit vanliga inom välfärdssektorn under de senaste femton åren. I den här artikeln betraktas individuella genomförandeplaner som ett försök att detaljreglera och ”kontraktualisera” den vardagshjälp som tillhandahålls inom äldreomsorgen. Studien visar att de skillnader som finns mellan olika planers form och innehåll inte fångar olikheter i omsorgstagarens behov och att det finns en skillnad mellan den omsorg som beskrivs i dokumenten och den omsorg som faktiskt utförs.

Fulltext:

PDF

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.soch.lu.se/svt