Socialvetenskaplig tidskrift

Socialvetenskaplig tidskrift utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna. Sedan januari 2015 finns den vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Vol 23, Nr 2 (2016)

Innehållsförteckning

Artiklar

Susanna Larsson Tholén
PDF
Maria Andersson Vogel
PDF
Carin Björngren Cuadra
PDF
Anne-Lie Vainik
PDF

Bokrecensioner

Ingrid Sahlin
PDF
Christel Avendal
PDF
Elizabeth Martinell Barfoed
PDF