En statsvetenskap i samhällets tjänst

Magnus Erlandsson

Sammanfattning


Låt säga att vi för en stund vore överens om att svensk statsvetenskap kan beskrivas som någorlunda framgångsrik när det gäller metodologisk stringens, teoriutveckling och internationella publiceringar; att utbildningar där statsvetare står vid katedern är forskningsanknutna och uppskattade; att statsvetare icke utan beröm får godkänt på tredje uppgiften; och att vi utifrån vår forskning och våra snillen fördjupar medborgarnas förståelse för olika samhällsfenomen – vore allt väl i så fall?

Fulltext:

PDF


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org.