Jubileumsessä: Kriget och grekerna

Eva Rystedt

Sammanfattning


Det ord som finns på grekiska för krig, polemos, har i senare europeiska språk avsatt polemik. Svenskans krig, tyskans Krieg, engelskans war, franskans guerre, italienskans guerra – inget av dessa ord stammar från polemos. Det är ett intressant faktum. Hur ska vi tolka det? Är det moderna europeiska kriget ett fenomen som till skillnad från så mycket annat inte går att härleda från grekerna? Och omvänt: säger vårt ord polemik något om karaktären hos det
grekiska kriget?


Fulltext:

PDF


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org.