Slutord

Håkan Edström

Sammanfattning


Söndervittrandet av Järnridån, återförenandet av Tyskland, avvecklingen av Warszawapakten, upplösningen av Sovjetunionen, vitaliseringen av FN:s krishantering, inrättandet av NATO:s partnerskapsprogram och Sveriges medlemskap i EU bidrog till att helt nya förutsättningar för svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik skapades under slutet av -talet och förra hälften av 1980-talet. Frågan är vad perioden efter 1995 ska jämföras med?


Fulltext:

PDF


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org.