Persson, Monika, 2014. The Dynamics of Policy Formation – Making Sense of Public Unsafety. Örebro Studies in Political Science no 36. Örebro: Örebro universitet.

Elin Wihlborg

Fulltext:

PDF


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org.