Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

Johan P. Olsen

Sammanfattning


Syv svenske kollegaer har presentert interessante utfordringer i forbindelse med min Westerståhl-forelesning om forholdet mellom det gode styresett og det gode samfunn. Det gjelder politisk praksis: om den skandinaviske styreformen i et nytt århundre vil utvikles slik at den bidrar til gode samfunn, eller om pågående endringer vil gjøre det vanskeligere for denne demokrati-modellen å stå frem som et internasjonalt forbilde. Det gjelder også statsviten- skapelig teori: om den politiske orden og politikkens bidrag til det gode sam- funn og den relative forklaringskraften til politiske aktører, institusjoner og samfunnsprosesser.


Fulltext:

PDF


För information om aktuellt nummer, anvisningar till skribenter, information om redaktionen, m.m., gå till www.statsvetenskapligtidskrift.org.