Vol 8 (1980)

Bohemica et Slovaca

Editor:L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Georg Jaugelis, Alla Binder

ISSN: 0346-8712

Innehållsförteckning

Articles

František Daneš šedesátiletý
Miloš Dokulil
PDF
VzŤah slovies esse:habere v slovankých jazykoch a otázka pasíva slovenčine
L’ubomír Ďurovič
PDF
Pronominal vs zero subjects in Czech and Russian
Milan Bílý
PDF
Probleme der entstehung und entwicklung der schriftprache in Böhmen 53
Jiří Daňhelka
PDF
Některá pozorování o technice literárná koláže u hrabala 67
Miloslava Slavičkova
PDF
Druhý román fráni šrámka
František Všetička
PDF
František daneš šedesátiletý
L’ubomír Ďurovič
PDF