Vol 1 (1973)

1

Innehållsförteckning

Articles

Systém slovesných menných tvarov v slovenčine
L’ubomír Ďurovič
PDF
O kvantitetu kao sustavu u standardnom srpskohrvatskom jeziku 27
Ladislav Matejka
PDF
Teilmenge und Gesamtmenge im russichen System der Quantifikatoren
Ingemar Larsson
PDF
Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny
Jerzy Nalepa
PDF
Корреспонденция русских исателей с лудскими славистами
Georg Jaugelis
PDF