Vol 3 (1975)

Kring den svenska slavistikens äldsta historia

Editor: L’ubomír Ďurovič

Assistant editor: Georg Jaugelis

Innehållsförteckning

Articles

Förord
L’ubomír Ďurovič
PDF
Luthers katekes på ryska och alfabetum rutenorum
Anders Sjöberg
PDF
J.G Sparwenfelds lexikologiska arbeten och deras plats inom samtida rysk lexikografi
Ulla Birgergård
PDF
Den slaviska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek
Carin Davidsson
PDF
Ryska ordboksmanuskript i Stockholm och västeuropeisk ordbokstradition
Birgitta Jansson
PDF