Vol 13 (1991)

Ur de slaviska folkens historia

Editor: L'ubomir Ďurovič

Assistant editor: Alla Binder

ISSN: 0346-8712

 

Bandet Slavica Lundensia  13 innehåller huvudsakligen referat från symposiet Centraleuropas kulturhistoria som ägde rum 6-7 oktober 1989 i Lund. Referaten кудьтура Словакии вконтексте Средііей Евроііыы av N. Leselidze (Tblisi) och ’Tjeckisk nationalidentitet og orientering  i omverlden av P. Bugge (Århus) har publicerats annostädes. Artiklarna  ’Kunskapsvakuum i Ryssland’ av L’ Ďurovič och ’The cultural context and impact of the Protestant Reformation in Slovakia’ av D.P Daniel har presenterats för det XII Nordiska Slavistmötet i Lund/Backagården i augusti 1990.

 

Vid den slutgiltiga redigeringen har inte hänsyn tagits till de politiska förändringarna efter hösten 1989.

 

Slavica Lundensia 13 contains a number of papers devoted t single themes concering the cultural history of Slavonic peoples. They are written in Scandinavian languages, Polish or English. No summaries in other languages are given.

 

Innehållsförteckning

Articles

Kunskapsvakuum i Ryssland som stimulus för kunskap om Ryssland på 1500-1700-talen
Ľubomír Ďurovič
PDF
Centraleuropa och det förlorade paradiset
Lars Kleberg
PDF
Projekt Europy Środkowo - Wschodniej w Kulturze
Janusz Korek
PDF
Den polska upprorsmyten
Barbara Törnquist-Plewa
PDF
Polskheten som mål Witold Gombrowicz' författarskap
Leonard Neuger
PDF
Adam Mickiewicz' väg till Sverige
Andrzej Nils Uggla
PDF
ZAPIS. Beskrivning av den oberoende litterära kvartalstidskriften
Katarzyna Sławska
PDF
The Cultural Context and Impact of the Protestant Reformation in Slovakia
David P. Daniel
PDF
Ruthernerna
Ľubomír Ďurovič
PDF
Katolikk som skjellsord i Gogols Kvelder nær Dikanka gården
Zoja Nikolskaja
PDF
Från S:t Petersburg till Gorbopolis. Balticum och Rysslands Moderniseringsproblem
Kristian Gerner
PDF