Vol 24 (2009)

The Arts in Dialogue. Essays in honour of Fiona Björling

Editorial board:

Fiona Björling

Barbara Törnquist-Plewa

 

Editors:

Johanna Lindblad

Terho Paulsson

Karin Sarsenov

Miloslava Slavíčková

Barbara Törnquist-Plewa

 

ISSN: 0316-8712

ISBN 13: 978-91-976267-2-9

ISBN 10: 91-976267-2-4

Innehållsförteckning

Articles

Laudatio
Peter Björling, Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavičková, Barbara Törnquist-Plewa
PDF
Tavshedens evangelium. Kommunikationens villkår i Anna Karenina
Kjeld Bjørnager Jensen
PDF
"Hon satt på golvet" av Fedor Tjutčev. Om diktens och kärlekens gränser
Per-Arne Bodin
PDF
Hvorfor Sonja/Sofia: Helig visdom hos Dostojevski
Jostein Børtnes
PDF
Karl den XII:s Rysslandsfälttåg skildrat av den slovakiske biskopen Daniel Krman
L’ubomir Ďurovič
PDF
Ett hjärta av guld: von Trier och Dostojevskij
Karin Grelz
PDF
The Multiple Meaning of Boundary Encounters: On the Caucasus as the Oriental Other in Russian 19th Century Literature
Lillian Jorunn Helle
PDF
О ситуативном повествовании Чехова. К постановке вопроса
Peter Alberg Jensen, Петер Алберг йенсен
PDF
Kärlekens kors. Om en kiasm och dess ekon i tre dikter
Lars Kleberg
PDF
The Quest for Narrative Identity: A Textual Analysis of' Petrushevskaia's 'The Wall' and 'The Storyteller'
Johanna Lindbladh
PDF
Philosophical Traces in Pasternak's Poems and Poetic Prose
Angela Livingstone
PDF
Mariétta Šaginjan and Verner von Heidenstam
Magnus Ljunggren
PDF
A Poem and its Versions
Robin Milner-Gulland
PDF
Strangers in the North: Three embodiments of gallomania in comedies by Fonzvin, Holberg and Wycherley
Peter Ulf Møller
PDF
Ryska köpmän och diktare i Stormaktstidens Stockholm: kring författaren till Оплачь наровескь
Alexander Pereswetoff-Morath
PDF
«Невиданное взаимо- и самосожжение ученых и литераторов»: генезис советского литературоведения в анализе Лидии Гинзбург
Irina Sandomirskaja, Ирина Сандомирская
PDF
Televising Soviet Tropes: Reforging a Supraethnic Cultural Identity
Karin Sarsenov
PDF
Ryska författare i Bohumil Hrabals verk
Miloslava Slavičková
PDF
Inte bara polsk riksdag... Adelskulturen och dess arv i dagens Polen
Barbara Törnquist-Plewa
PDF
Pasternaks begynnelser: till autofiktionens poetik
Susanna Witt
PDF