Slavica Lundensia

Slavica Lundensia grundades 1973 av L’ubomír Durovic, professor i slaviska språk. Sedan dess har skriftserien fungerat som ett forum för forskare från Lund för att kommunicera med det internationella forskarsamhället om forskning rörande slaviska språk, litteratur och kultur i bred bemärkelse. Slavica Lundensia utkommer oregelbundet. Varje nummer inriktar sig på specifika teman inom de ovannämnda forskningsområdena. De senaste volymerna har fokuserat på frågor gällande kultur och identitet samt kulturella influenser mellan den slaviska världen och Skandinavien. Skriftserien sprids över hela världen.