Högre utbildning

Välkommen till Högre utbildning - en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning. Click here for information in English.

För att läsa mer om tidskriften och dess innehåll, klicka på OM. Informationen kan även laddas ner här: Om Högre utbildning.pdf. I detta dokument återfinns också anvisningar till författare. För en översikt över publiceringsgången (med ungefärlig tidsangivelse för varje steg), se här: Publiceringsgång.pdf

På denna webbplats publiceras antagna bidrag och det är också här som alla steg i publiceringsprocessen sker. Verktyget heter OJS, Open Journal Systems. Tidskriftens framsida finns på www.hogreutbildning.se - en webbplats som rymmer ett flertal kommunikativa, s.k. sociala, funktioner. Dit kopplas allt som publiceras här.

För att sända in ett bidrag behöver man först registrera sig som författare (REGISTRERA i navigeringsraden ovan, observera att inloggningsuppgifter från www.hogreutbildning.se inte fungerar här). Därefter följer man instruktionerna under PÅBÖRJA EN NY MANUSINLÄMNING.

/Redaktionen


Vol 6, Nr 2 (2016)


Omslagsbild