Fasc. 1

Karl-Göran Bringer, Hans Tralau, F. Koppe, Göran Svensson, S. I. Ali, Rolf Dahlgren, Arne Strid

Sammanfattning


Karl-Göran Bringer: Vegetationen i branter, talus och hällmark inom några kalkstens- och dolomitområden inom Torneträsk-området
Hans Tralau: New Facts and New Finds of Fossil Trapella Oliver in Europe
F. Koppe: Bryologische Beobachtungen auf der Insel Mallorca
Göran Svensson: Vegetationsundersökningar på Store mosse
S. I. Ali: Contributions to the Genus Astragalus L. from West Pakistan. I. Subgenera Pogonophace and Astralagus
Rolf Dahlgren: The Riddle of Walpersia Harv
Arne Strid: Studies in the Aegean Flora. VI. Notes on Some Genera of Labiatae


[LUNDS BOTANISKA FÖRENING]
Förhandlingar 1964

[LITTERATUR]
Recent advances in the Embryology of Angiosperms. Under redaktion av P. Maheshwari. Anmäld av H. Hjelmqvist
Paul Ozenda: Lichens. Anmäld av Ove Almborn
Klara Verseghy: Die Gattung Ochrolechia. Anmäld av Ove Almborn
Carroll W. Dodge: Some Lichens of Tropical Africa. Anmäld av Ove Almborn
The collected lichenological papers of Edward Tuckerman edited and prefaced by W. L. Culberson. Anmäld av Ove Almborn
Karl Bertsch: Flechtenflora von Südwestdeutschland. Anmäld av Ove Almborn
Ursula K. Duncan: Lichen illustrations. Anmäld av Ove Almborn

Fulltext:

PDF

Refbacks

  • Det finns inga refbacks för tillfället.