SNS Konjunkturråd (2017) Konjunkturrådets rapport. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad .

  • Jonas Olofsson

Abstract

SNS Konjunkturråd (2017) Konjunkturrådets rapport. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad .
Oskar Nordström Skans, Stefan Eriksson, Lena Hensvik
Stockholm: SNS förlag 

Publicerad
2017-11-20
Sektion
Bokrecensioner