Gå tillbaka till artikeldetaljer Garsten, Christina, Rothstein, Bo & Svallfors, Stefan, 2015. Makt utan mandat – De policyprofessionella i svensk politik. Stockholm: Dialogos. Anmälan av Patrik Ribe. Ladda ner Ladda ned PDF