[1]
I. M. Rat, “Expresivitatea limbajului popular în romanul haiducesc „Iancu Jianu, zapciu de plasă” și „Iancu Jianu, căpitan de haiduci” de Nicolae D. Popescu: The expressivity of popular language in the hajduk novels ”Iancu Jianu, Head of Administration” and ”Iancu Jianu, Captain of the Hajduks” by Nicolae D. Popescu”, SJRS, vol. 4, no. 1, pp. 210–227, May 2021.